Ứng dụng Du lịch

越南是一个美丽的国家,有着漫长的海岸线从北部延伸到南部。每个地方都有自己的独特魅力。请立即安装越南旅游应用程序以发现该国的惊人之美。越南旅游是一个全面和有用的旅行指南,为您提供越南所有流行旅游景点的信息,包括河内、芽庄、胡志明市、岘港、会安、美奈、萨帕、下龙湾、大叻等。该应用程序包含着巨大的景点、酒店、餐馆、购物和娱乐场所的信息。让越南旅行成为你的又可靠又易于使用的旅行伴侣吧!特点:•旅游景点•酒店•饮食•购物中心•娱乐场所•运输方式•常见的越南词语和短语若您有任何反馈,请随时与我们联系:support.ios@bhmedia.vn Link download: https:itunes.apple.comusappyue-nan-lu-youid1090814623?mt=8... Xem thêm
Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, việc mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế nói chung và ngoại giao văn hóa nói riêng là một yêu cầu tất yếu để phát triển. Tuy nhiên, nhiều mầu sắc và phong vị văn hóa của Việt Nam chưa được quảng bá... Xem thêm
Tin mới
Cam Nang Ba Bau

Cam Nang Ba Bau

Description “9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ

Chinese Compass Feng shui

Chinese Compass Feng shui

Description Don’t miss the best Chinese Feng Shui

Luyện Thi HSK

Luyện Thi HSK

Description Luyện thi HSK - ứng dụng tốt

HÌNH ẢNH