Ứng dụng Gangnam Style

Ứng dụng Gangnam Style

Gangnam Style là điệu nhảy ngựa giễu nhại lối sống phô trương của tầng lớp nhà giàu mới nổi ở quận Gangnam, Hàn Quốc, mở đầu bằng hình ảnh một chàng béo xấu xí vỗ ngực tự xưng " Anh có phong cách Gangnam".

Điệu nhảy Gangnam Style rất dễ học và thú vị. Và ứng dụng Gangnam Style hỗ trợ iPhone 3GS, iPhone4, iPhone4S, iPhone5, iPad1, iPad2, iPad mới và iPad4.

Các tính năng chính:

- Hướng dẫn: bao gồm văn bản, hình ảnh và hình ảnh động khoảng 4 bước cơ bản.

- Danh sách các tính năng video: Các tính năng Video, Video hướng dẫn, video của người dân nổi tiếng (Britney Spears, Obama, Romney ...), Video Remix

- Bookmarks video yêu thích của bạn và quản lý chúng.

- Các tin tức mới nhất về Gangnam Style.

Link download ứng dụng: https://itunes.apple.com/vn/app/learn-the-gangnam-style-dance/id567545702?mt=8

Screenshot:

Links của các ứng dụng khác của BHmedia: https://itunes.apple.com/vn/app/vchats/id554577073?mt=8

 

bhmedia Ứng dụng Gangnam Style

Gangnam Style

Tin mới
Cam Nang Ba Bau

Cam Nang Ba Bau

Description “9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ

Chinese Compass Feng shui

Chinese Compass Feng shui

Description Don’t miss the best Chinese Feng Shui

Luyện Thi HSK

Luyện Thi HSK

Description Luyện thi HSK - ứng dụng tốt

HÌNH ẢNH