Ứng dụng Giáo dục

FUNNY CRAYONS - BLACKDiscover the wonderful colors and enjoy coloring games, all for FREE!Let’s play FUNNY CRAYONS – BLACK to see how the Black Crayon colors the beautiful pictures!* FEATURES:• Funny crayons help kids color in creative and elegant pictures. Your kids will have a chance to create cute pictures and then... Xem thêm
FUNNY CRAYONS BROWNDiscover the wonderful colors and enjoy coloring games, all for FREE!Do you know which objects are brown? Become an amazing artist with FUNNY CRAYONS BROWN to create your own beautiful pictures.* FEATURES:• Funny crayons help kids color in creative and elegant pictures. Your kids will have a chance to create... Xem thêm
FUNNY CRAYONS BLUEDiscover the wonderful colors and enjoy coloring games, all for FREE!What objects can we color blue? Join the Blue Crayon in FUNNY CRAYONS – BLUE to color the most beautiful and amazing pictures!* FEATURES:• Funny crayons help kids color in creative and elegant pictures. Your kids will have a chance... Xem thêm
FIVE LITTLE SOLDIERSEnjoy great music and record your favorite songs, all for free! The little soldiers in the song FIVE LITTLE SOLDIERS are very brave and they adhere the military discipline strictly. Let’s make friends with them!* FEATURES:• Easily make your own recording, then save and share it with your friends• Visually appealing... Xem thêm
Ứng dụng EduEnglish - học tiếng Anh theo chủ đề dành cho người muốn học từ vựng tiếng Anh miễn phí – hiệu quả. Cách học đơn giản học mà chơi – chơi mà học. Nội dung  bài học được chia theo từng chủ đề, người học cần hoàn thành mỗi chủ để... Xem thêm
Rèn luyện khả năng tính nhẩm với 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ vô cùng thú vị. Kết hợp với thời gian cùng các hình thức khác nhau với việc tính toán sẽ đem lại niềm vui trong toán học. Rất nhiều thách thức vô cùng hấp dẫn đòi hỏi... Xem thêm
Don’t you want to have some fun with the Orange Crayon? It’s your chance to become an artist with FUNNY CRAYONS ORANGE and color beautiful pictures!* FEATURES:• Funny crayons help kids color in creative and elegant pictures. Your kids will have a chance to create cute pictures and then share them easily.•... Xem thêm
Câu chuyện thú vị về một bác Gấu Đen đi chơi xa gặp trời mưa lớn. Thỏ Trắng và Thỏ Nâu, ai sẽ là người cho bác Gấu Đen vào nhà trú nhờ nhỉ?* TÓM TẮT TRUYỆNTrong khu rừng nọ có bác Gấu Đen, Thỏ Nâu và Thỏ Trắng. Nhà của Thỏ... Xem thêm
The white Bear dropped the letter she was going to send to her Mommy. Let’s play the song A TISKET, A TASKET and help her find it!* FEATURES:• Easily make your own recording, then save and share it with your friends• Visually appealing design, vivid colors, and beautiful images • Great music and... Xem thêm
It’s a beautiful day to go to the zoo. Let’s join our friends in WE’RE GOING TO THE ZOO to play with the lovely animals.* FEATURES:• Easily make your own recording, then save and share it with your friends• Visually appealing design, vivid colors, and beautiful images • Great music and sound effects •... Xem thêm
What does the color “white” go well with? Find out by becoming an artist with FUNNY CRAYONS - WHITE and color the beautiful pictures.* FEATURES:• Funny crayons help kids color in creative and elegant pictures. Your kids will have a chance to create cute pictures and then share them easily.• A huge... Xem thêm
Have you ever heard the sound of the owl, the crow or the sparrow? Let’s listen to BOW WOW SAYS THE DOG to see how the animals talk to each other!* FEATURES:• Easily make your own recording, then save and share it with your friends • Visually appealing design, vivid colors, and beautiful... Xem thêm
Enjoy great music and record your favorite songs, all for free! Look, those colorful butterflies are beautiful! Listen to the song FLY FLY THE BUTTERFLY and enjoy the dance of beautiful butterflies.* FEATURES:• Easily make your own recording, then save and share it with your friends• Visually appealing design, vivid colors, and beautiful... Xem thêm
Enjoy great music and record your favorite songs, all for free! The rain is gone and the sun has come up, but the old man is still snoring. Let’s listen to the song IT’S RAINING, IT’S POURING and wake the old man up to go outside and play!* FEATURES:• Easily make your own... Xem thêm
Cùng bé TƯƠNG TÁC truyện tranh và GHI ÂM tập kể MIỄN PHÍTrong câu chuyện Sư Tử ốm và con Cáo, nhờ sự thông minh và thận trọng của Cáo mà muôn loài trong rừng đã tránh được một mối nguy khủng khiếp.* TÓM TẮT TRUYỆNMột hôm, Chúa sơn lâm bị ốm.... Xem thêm
Enjoy great music and record your favorite songs, all for free! The cute little horse in HORSEY HORSEYis ready to take you out for a ride with its carriage. Hurry up! It will be a lot of fun! * FEATURES:• Easily make your own recording, then save and share it with your friends• Visually... Xem thêm
Discover the wonderful colors and enjoy coloring games, all for FREE!Yellow is the color of sunshine and splendid flowers. Have fun coloring our beautiful pictures and become an artist with FUNNY CRAYONS YELLOW!* FEATURES:• Funny crayons help kids color in creative and elegant pictures. Your kids will have a chance to create... Xem thêm
TWINKLE TWINKLE TRAFFIC LIGHTEnjoy great music and record your favorite songs, all for free! Do you know which color of the traffic light means “GO”? Listen to TWINKLE TWINKLE TRAFFIC LIGHT and learn the road safety rules in a fun way!* FEATURES:• Easily make your own recording, then save and share it with... Xem thêm
HAPPY BIRTHDAY 3DEnjoy great music and record your favorite songs, all for free! Today is a special day for our little friend! Sing along with HAPPY BIRTHDAY 3D to celebrate our little friend’s birthday and enjoy a slice of the delicious cake!* FEATURES:• Easily make your own recording, then save and share it... Xem thêm
‘Love Photo Editor’ is an easy way to create super romantic images or albums, renew your forgotten photos or make your pictures more lively and lovable. Use available stickers and retouch to make your photos unique, and then save your special moments with your loved ones easily. Create artistic pictures with our... Xem thêm
Tin mới
Cam Nang Ba Bau

Cam Nang Ba Bau

Description “9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ

Chinese Compass Feng shui

Chinese Compass Feng shui

Description Don’t miss the best Chinese Feng Shui

Luyện Thi HSK

Luyện Thi HSK

Description Luyện thi HSK - ứng dụng tốt

HÌNH ẢNH